Proves

REQUISITS PREVIS A UNA ANÀLISI

Mostra de sang

Per realitzar la prova:
• Cal presentar-se al laboratori dins l’horari d’extraccions o a l’hora convinguda prèviament. Estigui tranquil ja que l’extracció no porta cap tipus de risc.
• Informeu a l’analista si esteu en tractament amb medicaments anticoagulants tipus Sintrom, Warfarina, Aspirina, AAS o altres.
• Com a norma general caldrà estar en dejú un mínim de 8 hores. Per controls de paràmetres lipèmics (colesterol, triglicèrids…) millor guardar dejuni de 10 a 12 hores. Hi ha paràmetres pels que no cal estar en dejú; consulteu-ho abans amb el laboratori.
• Es pot beure aigua.

Cal tenir en compte:
• Si pren algun medicament crònic, pot prendre’l a la mateixa hora que ho fa regularment, a excepció de casos puntuals que consultarà prèviament. Informeu a l’analista de la medicació que heu pres.
• Si el/la pacient és menor d’edat cal que vagi acompanyat d’un adult responsable d’ell. Un menor de 5 anys cal que vagi acompanyat per dos adults, preferentment la mare i el pare i/o un altre familiar per la tranquil·litat del nen.
• En cas d’estar en període de menstruació, feu-ho saber a l’analista.
• En el cas de proves funcionals (test d’O’Sullivan, corba de glucèmia…), cal demanar prèviament dia i hora convinguda al laboratori.
• Si l’analítica inclou també anàlisis d’orina, femta o altres tipus de mostres, les pot portar seguint el mètode de recollida indicat per cada una.

Al laboratori cal portar:
• Prescripció de l’analítica a efectuar.
• Si ve per alguna Mútua mèdica, caldrà presentar junt amb la prescripció la targeta de la Mútua abans abans de l’extracció.
• Si la seva Mútua requereix autorització, també cal portar-la per fer la prova.

Detecció de sang oculta en femta

D’acord amb les recomanacions del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Colon i Recte, que ha posat en marxa el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el nostre laboratori realitza la prova de detecció de sang oculta en femta, basada en el mètode immunocromatogràfic, el qual reconeix de forma específica la presència d’hemoglobina humana.

Per realitzar la prova:
• Recollir en tres flascons 3 mostres de femta realitzades de manera consecutiva. Són vàlides tant si es recullen durant un mateix dia o si es recullen durant una setmana. No cal gran quantitat de femta; és suficient amb mostres de la dimensió d’una nou.
• Conservar les 3 mostres embolicades a la nevera i portar-les al laboratori quan es tinguin.

Cal tenir en compte:
• No realitzar la prova si el/la pacient presenta hemorroides o menstruació. Fins que no hagin transcorregut 3 dies seguits sense pèrdues de sang, no es poden prendre les mostres de femta.
• Evitar la contaminació de les mostres de femta amb orina.
• No és necessari estar en dejú, ni seguir cap tipus de dieta abans de recollir les mostres.
• Prendre medicació NO interfereix en la realització de la prova.

Orina recent

Per realitzar la prova:
• Cal proveir-se d’un envàs estèril que es pot adquirir a les farmàcies o al laboratori.
• Rentar-se les mans amb aigua i sabó. Rentar els genitals amb aigua i sabó. En el cas de les dones, fer-ho del davant cap enrere, tot separant els llavis de la vulva. Esbandir amb aigua abundant.
• Començar a orinar dins l’envàs; però intentant no recollir la primera micció o raig.
• Tapar l’envàs, tot assegurant-ne el correcte tancament.
• Portar la mostra al laboratori tan aviat com sigui possible.
• En cas d’estar en període de menstruació, feu-ho saber quan entregueu la mostra.

Orina de 24 hores

Per realitzar la prova:
• Cal proveir-se d’un recipient de 2 litres que es pot adquirir en una farmàcia.
• Cal pensar bé quin dia anirà millor recollir totes les orines del dia. El dia que es decideixi recollir tota l’orina, NO es guardarà l’orina que es faci a primera hora al llevar-se.
• A partir d’aquesta hora s’ha de recollir tota l’orina que es faci, directament a l’envàs de 2 litres. L’envàs s’ha d’anar guardant a la nevera. És molt important no oblidar-se de recollir cap orina durant el dia.
• És possible que calgui mes d’un recipient. Si fos el cas, no us amoïneu, i seguiu recollint tota l’orina que efectueu.
• L’endemà, al llevar-se, SÍ que s’ha de guardar l’orina de primera hora del matí. Així es tancaran les 24 hores de recol·lecció d’orina.
• Portar al laboratori el recipient amb l’orina tan aviat com sigui possible.
• En cas d’estar en període de menstruació, feu-ho saber quan entregueu la mostra.