El laboratori

LABORATORI A. PUMAROLA és una empresa sanitària dedicada a la realització d’anàlisis
clíniques des de 1982.

El laboratori disposa de l’autorització administrativa de la Direcció General de Planificació i Recursos Sanitaris emesa pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el número P-4228 amb data del 24 d’abril del 1997.

Obert el novembre del 1982 i dirigit de manera continuada per Agnès Pumarola Batlle, Farmacèutica Especialista en Anàlisis Clíniques, col·legiada amb el número 712 del COFGI.

L’objectiu és l’atenció directa, personalitzada i eficient als meus pacients oferint qualitat i rapidesa en els resultats analítics.

El laboratori se sotmet periòdicament a controls de qualitat interns i externs.

Col·laborem amb laboratoris especialitzats per proves especials.

Agnès Pumarola Batlle
Farmacèutica Especialista en Anàlisis Clíniques
Núm. Col. 712 COFGI